1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad fit360.ee veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja L-Fitness OÜ (edaspidi Veebipood fit360.ee ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad fit360.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood fit360.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.fit360.ee.

 1. Hinnainfo

1) Minimaalset tellimuse hinnapiiri ei ole. Alates 50-eurosest tellimusest kehtib tellitud kauba tasuta kohale toimetamine.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipood fit360.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood fit360.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.fit360.ee .

 1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

4) Tarneviis. Tellimus saadetakse Ostjale lähimasse või valitud postiasutusse või pakiautomaati standardsete hindade eest. Tasuta transport alates 50-eurosest tellimusest.

5) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

6) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse ka Kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R) 10.00−21.00 ja nädalavahetustel (L, P) 10.00–19.00.

 1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood fit360.ee andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipood fit360.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipood fit360.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe fit360.ee pangakontole.

 1. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist garanteerib veebipood fit360.ee tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe fit360.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood fit360.ee ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood fit360.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

 1. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada saab juhul, kui kaup on praak, riknenud või ei vasta fit360.ee kodulehel olevale tootekirjeldusele. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.

2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile info@fit360.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab Veebipoele fit360.ee kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 30 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Veebipood fit360.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa.

 1. Vääramatu jõud

1) Veebipood fit360.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood fit360.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 1. Isikuandmete töötlemine

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.

2) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

3) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.fit360.ee .

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 1. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood fit360.ee müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud kaheaastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipood fit360.ee-le pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Veebipood fit360.ee ei vastuta

 • Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena;
 • Toote normaalse kulumise eest.

4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@fit360.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

5) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 1. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.