1. Müügitingimuste kehtivus
  • Müügitingimused kehtivad veebilehelt fit360.ee ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtte L-Fitness OÜ (edaspidi fit360.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad fit360.ee veebipoest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  • Veebipood fit360.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel fit360.ee.
 2. Hinnainfo
  • Minimaalset tellimuse hinnapiiri ei ole. Alates 50-eurosest tellimusest kehtib tellitud kauba tasuta kohale toimetaminevalitud pakiautomaatidesse.
  • Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.
  • Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja fit360.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  • Veebipood fit360.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel fit360.ee.

 

 1. Tellimuse vormistamine
  • Lisage soovitud kaup ostukorvi.
  • Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“
  • Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.
  • Tellimus saadetakse Ostjale lähimasse või valitud postiasutusse või pakiautomaati standardsete hindade eest. Transport on tasuta alates 50-eurosest tellimusest.
  • Ostu sooritamiseks peate olema tutvunud Müügitingimustega ning nendega nõustumise märkima. Seejärel esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.
  • Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse kaOstja andmetes märgitud meiliaadressile.
  • Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R) 10.00−00 ja nädalavahetustel (L, P) 10.00–19.00.
 2. Müügilepingu jõustumine
  • Kauba müügilepinguga kohustub fit360.ee andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või fit360.ee poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub fit360.ee-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
  • Tellimused, mille eest ei ole tähtaegselt tasutud, annulleeritakse.
  • Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist fit360.ee pangakontole.

 

 1. Kohaletoimetamine
  • Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib fit360.ee tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  • Kohale toimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest fit360.ee pangakontole.
  • Viivitusteta kohale toimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohale toimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  • Veebipood fit360.ee ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida fit360.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

 1. Taganemisõigus
  • Pärast tellimuse kättesaamist on tarbijast Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust põhjuseta taganeda 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest, esitades fit360.ee veebipoele tagastamise avaldus. Tagastamise avalduse võib esitada vabas vormis ning saata selle aadressile info@fit360.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  • Tagastamisõiguse kasutamise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.
  • Müügitingimuste punktis 6.1 nimetatud taganemisõigus puudub, kui:
   • kaup on kiiresti riknev või vananev;
   • kaup on üle antud suletud pakendis, see on pärast kohaletoimetamist avatud ning ei ole seetõttu kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.
  • Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab tarbijast Ostja kauba testimisest ja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
  • Ostja peab fit360.ee veebipoele kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  • Veebipood fit360.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijast Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

 

 1. Vääramatu jõud
  • Veebipood fit360.ee ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood fit360.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 

 1. Isikuandmete töötlemine
  • Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohale toimetamiseks.
  • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.
  • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel fit360.ee.
  • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka fit360.ee veebipoel ligipääs.

 

 1. Pretensiooni esitamise kord
  • Veebipood fit360.ee vastutab tarbijast Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest tarbijale.
  • Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada selle kasutamise.
  • Veebipood fit360.ee ei vastuta
   • ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena;
   • toote normaalse kulumise eest.
  • Ostja peab fit360.ee-le pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul mittevastavuse või puuduse Pretensioonile tuleb lisada tehingu tegemist tõendav dokument või selle koopia.
  • Pretensiooni palume edastada e-posti aadressile info@fit360.ee. Pretensiooni palume märkida tellimuse esitaja nimi ja kontaktandmed, kauba ostu kuupäev või tellimuse number, toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus, fit360.ee’le esitatav nõue.
  • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  • Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt fit360.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagastamist juhul, kui fit360.ee’l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, fit360.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijast Ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 

 1. Õigus õiguskaitsevahenditele ja õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole
  • Tarbijal on lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele – st nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  • Kui fit360.ee on keeldunud tarbijast Ostja kaebust lahendamast või tarbijast Ostja ei ole nõus fit360.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbijast Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodudTarbijavaidluste komisjoni kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse.